Pædagogisk Læreplan
Publiceret den 29. oktober 2019

1. Pædagogisk Læreplan for A klynge I / LilleArena

Her kan du læse om rammerne for arbejdet med den pædagogiske læreplan, om det pædagogiske grundlag i A klynge I samt en nærmere præsentation af alle institutioner i A klynge I, herunder LilleArena. I den pædagogiske læreplan beskriver vi overvejelserne bag om den pædagogiske praksis i LilleArena og hvordan vi arbejder med pædagogisk idræt, pædagogiske hverdagsrutiner og evalueringskultur. Den pædagogiske læreplan henvender sig især til forældre og personale i LilleArena, men alle er velkomne til at læse med. Vi håber den pædagogiske læreplan vil medvirke til at sætte gang i nogle gode drøftelser om samarbejdet om børnene.